lördag 4 augusti 2012

اشاره احمدی نژاد به حمایت از دست رفته آیت الله خامنه ای

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، دیشب، پنج شنبه، در جمع برخی از تشکل های دانشجویی ایران سخنرانی کرد. وی در پایان سخنان خود در پاسخ به کسانی که گفته بودند او همان احمدی نژاد سال 84 نیست، به طعنه گفت: من هم منتظر یاران سال 84 هستم.
پس از هفت سال، این اولین بار بود که احمدی نژاد در جمع دانشجویان حضور می یافت؛ البته این مراسم به صورت مدیریت شده بود و عدم حضور برخی از سازمان های دانشجویی، انتقاد دیگر دانشجویان را در پی داشت.
با وجود این که سخنرانی احمدی نژاد حاوی حملاتی به مخالفان دولت بود، اما وی بارها گفت که برخی از حرفها را نمی تواند بزند.
بر اساس آن چه خبرگزاری های ایران منتشر کرده اند، نوع سوالات دانشجویان نشان می دهد که اغلب قریب به اتفاق آنها از طرفداران آیت الله خامنه ای بوده اند که اکنون به منتقدان دولت تبدیل شده اند.
شاید به همین دلیل است که اسفندیار رحیم مشایی در این جلسه حضور نیافت.
دیشب دانشجویی به احمدی نژاد اعتراض کرد که چرا قرار است فیلم پرهزینه «لاله» که درباره یک زن اتومبیل ران ایرانی است ساخته شود. طرفداران آیت الله خامنه ای معتقدند که این فیلم مروج زندگی غربی است.
این دانشجو به احمدی نژاد پیشنهاد داده که به جای لاله، فیلم ننه سکینه ساخته شود، ننه سکینه اشاره به مردم فرودستی است که به احمدی نژاد رای داده اند.
همچنین یک دانشجوی دیگر به حضور سعید مرتضوی در دولت انتقاد کرد و از کنار گذاشتن امثال حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد پیشین متأسف شد.
اما احمدی نژاد در جواب به پرسش های مختلف دانشجویان، ضمن مظلوم نمایی و پاک و بی گناه جلوه داده دولتش، از ادبیات همیشگی خود استفاده کرد.
وی قانع کردن دیگران را به غذا دادن به گربه تشبیه کرد که هیچ وقت قانع نمی شود و در جایی گفت: ما از اصولگرایی خیری ندیدم، زیرا برخی از اصولگراها «پدر صاحب بچه را در آوردند».
احمدی نژاد درباره شایعه آق شدن از سوی مادرش هم گفت: «از زمانی که مادر پیرم این حرف را شنیده آنها را نفرین می کند.»
احمدی نژاد همچنین درباره آزادی در جمهوری اسلامی گفت: برخی شب در وبلاگشان چیزی می نویسند و صبح آن وبلاگ تعطیل می شود.
اشاره احمدی نژاد به دستگیری وبلاگ نویسان حامی دولت است که از سوی طرفداران آیت الله خامنه ای تحت فشار قرار دارند.
وی با نام نبردن از کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، درباره نزدیک شدن به برخی از احزاب منتقد دولت گفت: آقای فلانی سایه ما را هم با تیر می زند. احمدی نژاد درباره عدم حضورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت که این عدم حضور به خاطر تداخل با کلاس های درسی اش بوده است.
رییس جمهوری ایران مثل گذشته، نسبت به «بگیر و ببند» در امر حجاب هم مخالفت کرد؛ مخالفتی که خشم طرفداران آیت الله خامنه ای را در پی داشته است.
اما مثل همیشه، بخشی از سخنان احمدی نژاد به ارائه آمارهای شگفت انگیز اختصاص داشت.
وی گفت: روزانه 30هزار نامه به دفترش می آید که هر روز حدود 300 نامه را شخصا می خواند.
یا جای دیگری اظهار داشت که عدالت طلبی دولت نسبت به سال 84، پنجاه برابر شده است.
احمدی نژاد همچنین گفت که هفته ای 12 ساعت روی برنامه هدفمند سازی وقت می گذارد.
احمدی نژاد در پایان سخنان خود در پاسخ به کسانی که گفته بودند او همان احمدی نژاد سال 84 نیست، به طعنه گفت: من هم منتظر یاران سال 84 هستم.
اشاره احمدی نژاد به حمایت از دست رفته شخص آیت الله خامنه ای از وی است، این روزها روابط رهبر جمهوری اسلامی با دولت، تیره ترین روزهای خود را می گذراند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar