söndag 4 november 2012

فرزند هاشمی رفسنجانی می‌گوید اگر سند دارید رو کنید: آخرین گزارش‌ها از وضعیت مهدی هاشمی در بند دوالف سپاه/ طائب به دنبال برگ برنده ای برای شب انتخابات


چکیده :پرونده مهدی هاشمی هم اکنون با مدیریت و محوریت سه نفر دنبال و هدایت می شود که طائب و محسنی اژه ای دادستان کشور از جمله آنان هستند. گفته می شود علی رغم آنکه اژه ای موافق آزادی موقت مهدی هاشمی با قرار وثیقه است اما طائب با این امر مخالف است و اعتقاد به نگه داشتن وی تا زمان انتخابات دارد….
پس از آخرین تماس تلفنی مهدی هاشمی از بند دو الف سپاه با پدر خود، خانواده هاشمی رفسنجانی نگرانی های جدی از بابت وضعیت سلامت وی پیدا کرده اند.
بنا به گزارش رسیده کلمه، پرونده مهدی هاشمی هم اکنون با مدیریت و محوریت سه نفر دنبال و هدایت می شود که طائب و محسنی اژه ای دادستان کشور از جمله آنان هستند. گفته می شود علی رغم آنکه اژه ای موافق آزادی موقت مهدی هاشمی با قرار وثیقه است اما طائب با این امر مخالف است و اعتقاد به نگه داشتن وی تا زمان انتخابات دارد.
وی که چند روز پیش و پس از یک هفته بی خبری، با خانواده اش تماس گرفته بود توانست در حضور و نظارت بازجو با پدرش صحبت کند، اما وقتی خواست با مادر خود نیز مکالمه داشته باشد، این تماس تلفنی قطع شد.
وی در این مکالمه تلفنی ضمن انتقاد از وضعیت نگهداری خود گفته است که بوی تعفن و سرویس بهداشتی سلول بسیار آزار دهنده است.
بر اساس این گزارش هم اکنون و در این روزها شرایط خواب مهدی هاشمی دچار به هم ریختگی عجیبی شده که برای خانواده ایجاد نگرانی کرده است. وی که پیش از این تنها حدود سه ساعت در شبانه روز می خوابیده است، اما اکنون در طول روز نیز احساس عدم هوشیاری می کند. این نگرانی از بابت داروهایی هستند که هم اکنون به مهدی هاشمی داده می شود.
مدیریت پرونده زیر نظر هیات سه نفره؛ برگی برای بازی در صحنه انتخابات
به گفته یکی از مقامات امنیتی، پرونده مهدی هاشمی هم اکنون با مدیریت و محوریت سه نفر دنبال و هدایت می شود که طائب و محسنی اژه ای دادستان کل کشور از جمله آنان هستند. گفته می شود علی رغم آنکه اژه ای موافق آزادی موقت مهدی هاشمی با قرار وثیقه است اما طائب با این امر مخالف است و اعتقاد به نگه داشتن وی در زندان تا زمان انتخابات دارد.
بر اساس این گزارش طائب معتقد است از تداوم حضور مهدی هاشمی در زندان می توان به عنوان برگ برنده ای در انتخابات پیش رو استفاده کرد.
اگر سند دارید رو کنید
همچنین گزارش رسیده به کلمه حاکی است که مهدی هاشمی تاکنون با سه نفر از جمله محمدرضا رجبی، زندانی سیاسی و جانباز شیمیایی، حسن معادیخواه فرزند عبدالمجید معادیخواه وزیر ارشاد دولت رجایی، و امیرعلی آقایاری از دیگر زندانیان سیاسی در زندان روبرو شده است. این ارتباطات درباره پرونده وی و سخنانی بوده که این افراد درباره مهدی هاشمی داشته اند. هاشمی، اعترافات و ادعاهای مطروحه علیه خود را در شرایط زور، غیرعادی دانسته و آنها را خلاف واقع عنوان کرده و تاکید کرده اگر سندی از من دارید ارائه دهید.
علی رغم آنکه سایت ها و رسانه های وابسته به جریان حاکم پیش از بازداشت و در زمان بازداشت مهدی هاشمی تبلیغات و هجمه های بی پایانی علیه هاشمی و فرزندان وی داشتند و اتهامات اقتصادی به آنها وارد می کردند، اما تا کنون اثر و ادعایی از موارد اقتصادی در پرونده وی طرح نشده است و پرونده وی نیز همچون سایر زندانیان سیاسی به اعتراضات پس از انتخابات گره خورده است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar