torsdag 1 november 2012

استاد اخلاق مشهور:ممکن است اسرائیلی ها در این دولت دست داشته باشند(دست داشتن اسرائیلی ها در دولت اما زمان!)


حالا چرا وزارت اطلاعات از این مطلع نیست؟ از این دست ها مطلع نیست. خب آن دست ها را قطع کنید. خدا صدام را رحمت کند!! سی سال در کشور عراق حکومت کرده بود. یک یک قرانی قیمت چیزی زیاد و کم نشد. کم می فروختی اعدام می کرد. زیاد می فروختی اعدام می کرد. کشور هیچ مشکلی پیدا نمی کرد. حالا این که شوخی بود.
حجت الاسلام جاودان، از اساتید اخلاق، همزمان با نوسانات بازار ارز، در این زمینه صحبت کرد و با اشاره به اقدامات اخلالگرانه در این بازار گفت: ممکن است اسرائیلی ها در سطح کلی دولت دست داشته باشند.
در متن سخنان ایشان در تاریخ 13/7/91 که بر روی سایت شخصی آقای جاودان قرار گرفته، به نقل از وی آمده است:
یک بحث مهمی عرض کنم. رئیس اطلاعات قبلی اسرائیل و به اصطلاح ما وزیر اطلاعات قبلی اسرائیل گفته بود که ما احتیاج نداریم که با ایران بجنگیم. همین داستان دلار ایران را از پا درمی آورد. این دست های اسرائیل در ایران هست. نه این که در حکومت ایران دست دارند، خیر. دستشان اینجا هست. صد تا دست دارند. هزارتا دست دارند. هم ممکن است در سطح کلی دولت دست داشته باشند یعنی در کل دولت. نه در سطح وزیر و اینها. و هم در بازار دست دارند. دست خوب و فرمانبر. هم در همه جا دست دارند. شب به یکی از این دست ها تلفن می شود. لازم هم نیست شخص او تلفن کند. با یک دست پنهان دیگرشان تلفن می کنند و می گویند شما فردا به آن رفیقمان که مثلا صراف است بگو فلان. وسط صحبت عرض کنم. یکی از دوستان گفت که یک آقایی بعد از جریان سران اجلاس به من گفت پول داری یک دویست سیصد میلیونی دلار بخر. وضع دلار عوض می شود. از همین بچه هایی که اینجا می آید. گفت من که پول ندارم. آنقدر قرض دارم. تمام ثروتش یک ماشین است که آن را هم با قرض خریده. گفت چکار کنم از کجا بیاورم دلار بخرم؟
این شخص ممکن است از فنون مطلع باشد. از فنونی که در سیاست عالم جاریست مطلع است. یک کسی آن سیاست را اداره می کند.
حالا چرا وزارت اطلاعات از این مطلع نیست؟ از این دست ها مطلع نیست. خب آن دست ها را قطع کنید. خدا صدام را رحمت کند!! سی سال در کشور عراق حکومت کرده بود. یک یک قرانی قیمت چیزی زیاد و کم نشد. کم می فروختی اعدام می کرد. زیاد می فروختی اعدام می کرد. کشور هیچ مشکلی پیدا نمی کرد. حالا این که شوخی بود.
عرض به حضورتان که اینجا دست دارند. دست دارند. آن وقت دست اولی به ده تا، بیست تا سی تا دست دیگر متصل است. دوستان و هم فکرانش. مثل خودش بندگان دلار. بندگان دلار زیادند دیگر. حالا ممکن است دست اسرائیل پنج تا باشد. اما بندگان دلار زیادند. می گوید آقا فردا دویست تومان روی دلار بگذاریم. یک مرتبه ده تا صراف این کار را می کنند. با دلالانی که جا ندارند هم که دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. دلالانی که کنار خیابان می ایستند و دلار خرید و فروش می کنند. چهارتا تلفن به همدیگر می کنند و فردا دلار دویست تومان اضافه می شود. پس فردا پانصد تومان اضافه می شود. پس فردا می شود چهار هزار تومان. روز بعد چهار هزار و پانصد تومان. خیلی ساده. در عرض دو هفته دلار از هزار و اندی به چهار هزار و اندی می رسد. یک ذره شک نکنیدها. حرف تمامِ تمام است.
دو هزار تا اسم می آید که فردا کجا جمع شوید. ما با دوستان جلسه مان ارتباط تلفنی داریم. دویست سیصد تا تلفن داریم. آن دوستی که روی سایت کار می کند به دوستان خبر می دهد که این هفته جلسه هست و مثلا هفته بعد جلسه نیست. خبر می دهد که بیایند و نیایند. من به این ضعیفی و بی پولی، می تواند برایم به صد نفر پیامک بزند. آنها که دستشان به همه عالم می رسد. دلارشان را برایشان می آورند. آنها می توانند به ده هزار نفر تلفن کنند. جمع می شوند.
در جریان فتنه قبل در کوی دانشگاه در تهران یک میلیون آدم به خیابان آمدند. خب آنها که نمردند. هستند. یعنی ما در تهران یک میلیون مخالف نداریم؟ خب داریم. دو میلیون به آقای فلانی رای دادند. از او به نفر بعدی عددش دو برابر شده بود. حالا تقصیر کیست؟ دولت جمهوری کوتاهی کرده؟ خب کرده دیگر. کوتاهی دارد. تقصیر دارد. آن دست های آنها، در ادارات، ناراضی می تراشند. برخی از آنها گاهی دمار درمی آورند. اما این آدم مال ما نیست. این مزدور است. خب؟ او هم هست. اما ببینید حقانیت اصل جمهوری اسلامی یک سر سوزن خدشه دار نمی شود. آن کار را جمهوری اسلامی نکرده. باید این را بفهمیم. یا دوست نادان کرده یا دشمن دانا. ایجاد نارضایتی را یا دوست نادان کرده که فراوان اند یا دشمن دانا کرده که فراوان ترند. خب باید اینها را بفهمیم.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar