söndag 9 december 2012

افشاگری بازتاب درباره «صلاحیت» معاون شریف رییس جمهور


 در این شرایط بازتاب اسنادی را از پرونده ملک زاده افشا می کند که وی نه تنها صلاحیت معاون وزیری، بلکه صلاحیت گذارندن خدمت سربازی در استانداری خراسان، یا مدیر حمل و نقل یک استان بنیاد مستضعفان یا مدیریت جزء در همین سازمانی که به ریاست آن منصوب شده است را ندارد
در حالی که شریف ملک زاده، با حکم محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب و امروز در مراسمی با حضور چهره های خوشنامی چون مرتضوی، بهبهانی، احمدزاده، طاهائی و… معارفه شده، «بازتاب» اسناد بررسی صلاحیت وی توسط برخی سازمان های مسئول را افشا می کند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، شریف ملک زاده که پیش از این، از وی به عنوان دست راست جاسبی نام برده می شد، در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، روابط ویژه ای با او و دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی داشت و از طریق روابط خاص جاسبی با محمدرضا رحیمی، وی نیز با رحیمی ارتباط برقرار کرد.
با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و تشکیل پرونده های مختلف برای مسئولان دولتی، تیم دولت به رابطی در قوه قضاییه احتیاج داشت و این موضوع موجب جهش شریف ملک زاده شد.
به تدریج با عمق یافتن و توسعه ارتباطات ملک زاده با مشایی، وی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون مشغول به کار شد و سپس در شورای عالی ایرانیان پست گرفت.
انتصاب وی به عنوان معاون وزرات خارجه موجب گردید تا صالحی به مرز استیضاح و برکناری کشیده شود و پیرو آن، ملک زاده از این پست استعفا کرد.
با این همه، گذشته شریف ملک زاده و فعالیتهای فوق برنامه مالی و…  وی، موجب شد تا او اولین دستگیری در حلقه نخست احمدی نژاد باشد و بازداشت وی که حدود دو ماه به طول انجامید، حقایق تکان دهنده ای را در مورد وی روشن کرد.
با این حال احمدی نژاد که توانسته بود حکم حکومتی منع تعقیب در پرونده وی را به دست بیاورد، برخلاف رویه معمول، ملک زاده را که مجلس فاقد صلاحیت معاون وزیری می دانست به یکی از مهمترین معاونتهای ریاست جمهوری منصوب کرد.
در این شرایط بازتاب اسنادی را از پرونده ملک زاده افشا می کند که وی نه تنها صلاحیت معاون وزیری، بلکه صلاحیت گذراندن خدمت سربازی در استانداری خراسان، یا مدیر حمل و نقل یک استان بنیاد مستضعفان یا مدیریت جزء در همین سازمانی که به ریاست آن منصوب شده است را ندارد.
این روند انتصاب اشخاص بی صلاحیت، یادآور سخنی از امیرالمومنین(ع) است که: «امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که اگر ترک کردید، بدکرداران بر شما مسلط‎ ‎می شوند، پس هر چه دعا کنید مستجاب نمی شود‎.»
شایان ذکر است موارد اعجاب انگیز درباره شخصیت این معاون جدید رئیس دولت به همین جا ختم نمی شود و بازتاب در آینده نزدیک، افشاگری های تازه تری در خصوص تخلفات و فعالیتهای این فرد با  ارائه سند منتشر خواهد کرد.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar