måndag 24 december 2012

عدم پرداخت حقوق بخشی از کارکنان کشوری ولشگری در غوغای گرانی


 گروهی از بینندگان با ارسال پیامهای از عدم پرداخت حقوق بخشی از کارکنان کشوری ولشگری تا سوم دیماه گلایه کرده اند.
به گزارش خبرنگار بازتاب، باتوجه به گرانی کمرشکن موجود در اقتصاد کشور، تاخیر در پرداخت حقوق این گروه از پرسنل موجب می شود تا آنها حتی در پرداخت هزینه های ضروری زندگی نظیر اجاره مسکن و خوراک حداقلی نیز دچار مشکل شوند.
این در حالیست که دولت برای هزینه های غیرضروری وتشریفاتی خود دچار مشکل نشده است.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar