torsdag 13 december 2012

“دکتر” رحیمی وزیر کشور می‌شود؟


 شنیده‌اند که نجار به‌زودی جای خود را به کس دیگری خواهد داد اما مطرح شدن یک نام برای تصدی‌گری «وزارت کشور» آن‌هم در فاصله‌چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نگرانی‌های بسیاری به‌وجود آورده است.
روزنامه قانون در خبر کوتاه نوشت: آخرین شنیده‌ها، خبر از تلاش گسترده در نهاد دولت برای جابه‌جایی، مصطفی نجار، وزیر کشور می‌دهد.
البته این خبر قدیمی‌ست و بسیاری شنیده‌اند که نجار به‌زودی جای خود را به کس دیگری خواهد داد اما مطرح شدن یک نام برای تصدی‌گری «وزارت کشور» آن‌هم در فاصله‌چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نگرانی‌های بسیاری به‌وجود آورده است.
شنیده‌ها می‌گویند که محمود احمدی‌نژاد «محمدرضا رحیمی» معاون نخست خود را برای وزارت کشور در نظر گرفت.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar