torsdag 11 april 2013

محسن رضایی: سالی 5 میلیون تومان یارانه برای خانواده های 4 نفره

من در تمام استان‌های کشور با کارآفرینان و کارشناسان همان استان جلسه می‌گذارم و معضلاتی که در آن استان است را بحث خواهیم کرد و سعی می‌کنیم از توانایی همان کارآفرینان و کارشناسان در حل معضلات استفاده کنیم.
عصرایران – یک کاندیدای ریاست جمهوری ، جزئیات برنامه خود در خصوص یارانه ها را اعلام کرد.
محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد: در دولت فعلی، بخش یارانه‌ها کار مثبتی بود که ما آن را با اصلاحاتی ادامه می‌دهیم. من معتقدم مرحله دوم یارانه‌ها را هم باید انجام بدهیم. برآورد من با قیمت‌های گذشته 110 هزارتومان بود.
وی افزود: البته مرحله دوم را باید درآمدی اجرا کنیم، نه تورمی. مرحله اول چون عمل شده، راهی نداریم. به همان شکل باید ادامه یابد، ولی مرحله دوم را باید درآمدی عمل کنیم؛ با سودی که از تولید و سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود به مردم یارانه مرحله دوم ماهانه پرداخت، ولی سه ماهه و شش ماهه برداشت می‌شود تا ابتدا تولید و اشتغال را بالا ببرد.
رضایی گفت: بدین ترتیب ، هر خانواده چهار نفره شش ماهه یک میلیون و نیم در مرحله دوم و یک میلیون تومان در مرحله اول دریافت می‌کند و لذا طی یکسال هر خانوار چهار نفره پنج میلیون تومان دریافت می‌کند. بنابراین یک وقفه در پرداخت در مرحله دوم است که منابع آن می‌رود و تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را فعال می‌کند و بعد با یک سود برمی‌گردد که ما در حقیقت با این کار جلوی تورم را می‌گیریم. در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به تولید توجه نشده است.
این کاندیدای اصولگرا به یارانه سبز نیز اشاره کرد و گفت: ما علاوه بر اینکه مرحله دوم را تولیدی و درآمدی می‌کنیم، یک یارانه سبز هم خواهیم داد و این اصلاح را هم انجام می‌دهیم که بخش کشاورزی با کمک یارانه سبز با تحول مواجه بشود.
این یارانه سبز را به 8 مورد خواهیم پرداخت. برای مکانیزه کردن کشت ما یارانه می‌دهیم. الان کشت سنتی به هیچ وجه جواب‌گو نیست، یعنی در هر هکتار دو تن برداشت کردن غیر اقتصادی است، ولی با مکانیزه شدن کشت بالای 5 تن در هکتار برداشت می‌شود و کشاورزان می‌مانند و به کشتشان ادامه می‌دهند.
محور دوم پرداخت یارانه صنایع تبدیلی است، یعنی اگر صنایع تبدیلی در کنار محصولات کشاورزی قرار بگیرد، ما به آن یارانه می‌دهیم. این هم اشتغال درست می‌کند و هم درآمد کشاورزان را به صورت گسترده‌ای بالا می‌برد.
رضایی درباره سفرهای استانی هم گفت:سرکشی به استان‌ها هم کار خوبی بوده، ولی این را هم اصلاح می‌کنیم .در سرکشی به استان‌ها محبت کردن به مردم خوب است، ولی قبل از محبت کردن به مردم ما باید اول با کارآفرینان و کارشناسان جلسه بگذاریم. من در تمام استان‌های کشور با کارآفرینان و کارشناسان همان استان جلسه می‌گذارم و معضلاتی که در آن استان است را بحث خواهیم کرد و سعی می‌کنیم از توانایی همان کارآفرینان و کارشناسان در حل معضلات استفاده کنیم. حسن آن این است که سفرهای استانی ادامه پیدا می‌کند، اما با یک شکل جدید. در حقیقت ما روش گذشته را کنار نگذاشتیم و با اصلاح همان کار را انجام می‌دهیم.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar