måndag 18 mars 2013

تابعیت دوگانه برای خاوری بد است، اما برای نورچشمی ها خوب!


او که گفته می شود حقوق ماهیانه اش بیش از 15 میلیون تومان است، با وجود داشتن تابعیت دوم و اطلاع مسئولان از این موضوع، همچنان در پست خود مشغول فعالیت است. جالب آن که اخیرا گذرنامه آلمانی وی در تهران مفقود شده است و مسئولان مربوطه نیز هیچ گونه برخوردی با وی انجام نداده اند
در حالی که تعدادی از نهادها به صرف داشتن تابعیت دوم از سوی یک مدیر، وی را خاوری دوم معرفی می کنند، برخی مدیران کلیدی کشور با وجود داشتن تابعیت دوم، نه تنها مورد بازخواست قرار نمی گیرند، بلکه از حمایتهای ویژه نیز برخودار می شوند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با فرار محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی به کانادا، موضوع داشتن تابعیت دوم به یکی از موارد مهم در پرونده های مقامات تبدیل شده است، به نحوی که افرادی که قرار باشد به نوعی سمبل مفاسد اقتصادی مطرح شوند، در صورت داشتن تابعیت و یا پاسپورت دوم، این موضوع به عنوان محور مسایل اقتصادی آنان مطرح می شود. اما ظاهرا در مورد برخی مدیران نورچشمی، داشتن تابعیت دوم نه تنها نقطه منفی نیست، بلکه موضوعی مثبت تلقی می شود.
به عنوان نمونه، می توان به عباس تهرانی صفا، مدیر عامل شرکت بزرگ بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد که با وجود داشتن تابعیت دوم آلمانی، نه تنها مورد تعقیب و بازخواست دستگاه ها قرار نمی گیرد، بلکه حمایت ویژه ای از وی به عمل می آید.
تهرانی صفا که گفته می شود حقوق ماهیانه وی بیش از 15 میلیون تومان است، با وجود داشتن تابعیت دوم و اطلاع مسئولان مربوطه از این موضوع، همچنان در پست خود مشغول فعالیت است و جالب آن که اخیرا گذرنامه آلمانی وی در تهران مفقود شده است و مسئولان مربوطه نیز هیچ گونه برخوردی با وی انجام نداده اند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar