tisdag 5 februari 2013

آقای لاریجانی! فیلم شخص شما هم موجود است


 چکیده :آقای لاریجانی آیا شعارهای مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی که در مجلس درست در مقابل چشمان شما سر داده شد را به یاد دارید؟ ناسزاها به کسی که کوچکترین امکان دفاع از خود را نداشت؟ حرکات و سخنانی علیه نخست وزیر صادق هشت سال جنگ که اگر موهن تر از ضبط پنهانی دیدار برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی نباشد، کمتر نیست. آن شعارها علیه چه کسانی بود؟ چرا آنروز و همه این سالها مقابل آن بی اخلاقی ها ساکت ماندید بلکه همراهی کردید؟ بله آقای لاریجانی، فتنه گران واقعی پر بیراه به شما نگفته اند که از ساکتین فتنه هستید. چرا در آن فتنه ای که اخلاق و قانون و شرع زیر پا له شد، به فکر صندلی خود ماندید؟ فکر می کردید که آن بی اخلاقی ها تنها قرار است دامن دیگران را بگیرد؟ دیدید که دنیا دار مکافات است، بزرگ تر از شما هم این را خواهد چشید….
کلمه – علی بردبار:
اتفاقات دیروز مجلس و تنشی که در جلسه استیضاح وزیر کار پیش آمد، نه خوشحال کننده است و نه منفعت فوری برای کشور دارد. تنها عبرتی بود که پیش از این بسیاری از دلسوزان برای نرسیدن کار به اینجا هشدار داده بودند و در بین آن صداها، رساترین صدا از آن مردی بود به نام “میرحسین موسوی”.
امروز بعید است کسی آنچه در مجلس گذشت را شنیده باشد و یاد میرحسین نکرده باشد. کینه ها و غرورها شاید حجابی بر وجدان برخی باشد تا به روی خود نیاورند و واقعیت را تحریف کنند، اما ماجرا آشکارتر ازاین حرف هاست.
آقای لاریجانی آیا شعارهای مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی که در مجلس درست در مقابل چشمان شما سر داده شد را به یاد دارید؟ ناسزاها به کسی که کوچکترین امکان دفاع از خود را نداشت؟ حرکات و سخنانی علیه نخست وزیر صادق هشت سال جنگ که اگر موهن تر از ضبط پنهانی دیدار برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی نباشد، کمتر نیست. آن شعارها علیه چه کسانی بود؟ چرا آنروز و همه این سالها مقابل آن بی اخلاقی ها ساکت ماندید بلکه همراهی کردید؟ بله آقای لاریجانی، فتنه گران واقعی پر بیراه به شما نگفته اند که از ساکتین فتنه هستید. چرا در آن فتنه ای که اخلاق و قانون و شرع زیر پا له شد، به فکر صندلی خود ماندید؟ فکر می کردید که آن بی اخلاقی ها تنها قرار است دامن دیگران را بگیرد؟ دیدید که دنیا دار مکافات است، بزرگ تر از شما هم این را خواهد چشید.
آقای لاریجانی، برای شما و دو برادر دیگرتان که یکی در قامت قاضی القضات و دیگری در مقام دروغ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از سردمداران سرکوب و فشار به همراهان مرد ادب و اخلاق در سیاست، میرحسین شدند، نوار صوتی ضبط شده دیگری هم هست. این نوار از قضا با اطلاع خودتان ضبط شده و هیچ توطئه ای پشت آن نبوده. ما احمدی نژاد و مرتضوی و سایر شرکای سابق و کنونی تان نیستیم که به قول شما از این توطئه ها بلد باشیم و بی اخلاقی کنیم. ما حرف شما را در مجلس امروز که تکرار دیرهنگام سخن میرحسین بود قبول داریم که مملکت را همین بی اخلاقی ها به اینجا کشانده. انگشت اشاره مردی که مردم او را با نام کوچک صدا میزنند را به خاطر دارید که رو به احمدی نژاد گفت آمده ام در برابر همین روحیه ها و بی اخلاقی ها بایستم. ما درس آموختگان همان مکتبیم، نوار پنهانی از شما نداریم. نوار ضبط شده در نزد ما مردم همان صدای خودتان است در پایان جلسه دیروز. آنجا که خطاب به احمدی نژاد گفتید “پیامبر گرامی اسلام نقل کرده که اگر کسی به مسلمانی اتهامی بزند که او را خوار کند باید خودش را با جنگ خداوند آماده کند.” آقای لاریحانی این نوار را چند بار دیگر گوش کنید. برای اخوان آقا صادق و آقامحمد جواد هم بفرستید. برای نماینده هایی که یک هفته است اتهامات ندانسته و دروغ را به روزنامه نگاران در بند و بی دفاع می زنند، برای همه آنان که حالا دیگر سالهاست از رسانه ها بدون محدودیت و منعی به منتقدان دلسوز و بی دفاع هر تهمت ناروایی را نسبت می دهند و برای بزرگ ترهایتان هم بفرستید و با هم گوش کنید. برای نمایندگانی که برای بازدید به زندان فرستادید و دروغ تحویل مردم دادند. نوار دیگری که از شما و دوستانتان هست آن را هم ببینید. نوار جلسه ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ و راه پیمائی هتاکانه نمایندگان علیه موسوی و کروبی و خنده و همراهی شما با آن مروجان بی عدالتی و بی اخلاقی و مسببان وضعیت تاسفبار امروز. آنگاه نه به ما که به وجدان خود پاسخ دهید. آیا به این حدیث قدسی باور دارید؟ آیا سند باور شما حفظ کردن آنهاست؟ این حدیث قدسی زمانی که بزرگ و کوچکتان از رسانه ها از هر تهمت و افترایی به میرحسین و کروبی و مردم منتقد دریغ نمی کردند نازل نشده بود و حالا درست در زمانی که سندی از بده بستانهای اقتصادی و فساد آلود منتشر می شود به خاطر مبارکتان خطور کرد؟ زمانی که اسناد تجاوز و شکنجه بازداشت شدگان را برایتان آوردند از این حدیث ها و روایات چیزی به خاطر نداشتید؟ این پرسش ها به کنار، انتقادتان از بگم بگم ها و بی اخلاقی ها را گوش کنید و سهم خود و دوستانتان را در رواج آنها، نزد وجدان خود اندازه بگیرید.
تخریب میرحسین در این سه چهار ساله، نقض آشکار همین روایت توسط شما و دوستانتان بود. آمدن او هم بر اساس وظیفه ای بود که همین آیات و روایت به گردنش می گذاشت. او هشداری دلسوزانه بود که برای پیشگیری از همین بی اخلاقی ها گوشه خلوت خود را رها کرد و به میدان رقابتی آمدد که پایانش را حدس می زد. می دانید و می دانیم که هیچ دلبستگی دنیایی نداشت و برای جلوگیری از همین ذلتی که امروز مملکت را به آن دچار کرده اید خود را به مهلکه ای رساند که در آن مروت و اخلاق مرده بود، چه شما و دوستانتان آن را کشته بودید و حالا در آتشی که خود بر افروختید، دست و پا می زنید. در برابر آن تعهد و پایداری بر اصول، به حصرش کشاندید، اما امروز میلیون ها نفر از مجلس شما و کشاکش ظالمین، بندهای حصر را شکافتند و با دل هایشان به ملاقات میرحسین رفتند. امروز لحظه لحظه آن مجلس یادآور بصیرت مهندس میرحسین موسوی بود.
آقای لاریجانی دنیای غریبی است. دیروز در بین احسنت گویان شما حتما کسانی بوده اند که سه سال پیش مضحکانه راه پیمائی مرگ بر موسوی راه انداختند. زمانی که با آن دوستانتان فرصت خلوتی داشتید، بین خودتان حدس بزنید، دیروز چند میلیون نفر دعای مظلوم کربلا زین العابدین را زیر لب زمزمه کردند: اللهم اشغل الظالمین بالظالمین.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar